Časopis Verbum vychádza dvakrát do roka (Veľká noc, Vianoce). Predplatné na celý rok stojí 10 €.
Môžete si ho objednať:
1. v tlačenej podobe
2. v digitálnej podobe

1. Predplatné Verbumu v tlačenej podobe na rok môžete uskutočniť platbou cez účet:

IBAN: SK60 8180 0000 0070 0008 5966 
Variabilný symbol: 
592020

Popis platby: MENO, ADRESA

2. Predplatné Verbumu v digitálnej podobe na rok:

Po kliknutí na obrázok vľavo vložte produkt do košíka, vyplňte objednávku predplatného a potvrďte platbu. Po zaplatení Vám príde email s návodom, ako si vytvoriť meno a heslo pre prístup k pdf číslam Verbumu.
Váš prístup bude potvrdený po prijatí platby a od toho momentu si budete môcť listovať v celom archíve Verbumu v rubrike Časopis.